Dwi’n caru printio, a dwi’n caru fy nghartref yng Nghanolbarth Cymru. Dwi’n hynod lwcus o fod yn byw mewn llecyn mor brydferth o’r byd gyda mynyddoedd, llynnoedd, afonydd, anifeiliaid ac adeiladau sy’n llenwi fy mhen gydag ysbrydoliaeth. 

Fy hoff bethau yw fy nhri plentyn tlws, fy ngŵr hyfryd, fy nheulu caredig, fy nghartref, cwrw oer ar ddiwrnod braf, canu yn uchel yn y car, cymysgu lliwiau, mynd yn gyflym ar fotorbeic a rhedeg gan ddychmygu mae Forest Gump ydw i.

Mae cael gwefan fy hun yn gwireddu breuddwyd i mi ac yn fy ngalluogi i i wneud yr union beth sy’n fy ngwneud i’n fwyaf hapus, sef creu celf a datblygu syniadau fel swydd.

Rwyf hefyd yn ffodus iawn i gael cyfleoedd i ddarparu gweithdai Celf mewn ysgolion ers bod yn Artist llawrydd ac wedi gweithio ar amrywiaeth eang o brosiectau.  Bonws bach arall i weithio i fi fy hun a gallu dewis fy mhrosiectau! 

Diolch am ymweld a’r wefan a dwi’n gobeithio bod y gwaith yn rhoi gwên ar eich gwyneb! 

 

Cafwyd gweithdy gwych gan Elin. Roedd y plant o’r funud cyntaf yn brysur ac yn weithgar. Cafwyd gyfle i drio nifer o dechnegau ac Elin yn gweithio yn dda iawn hefo plant y dosbarth cyfan. Mae’r plant wedi mwynhau yn fawr a pob un hefo darnau unigryw o waith i fynd adref.

Gwenfair WilliamsAthrawes CA2 Ysgol y Garreg Llanfrothen