Cludiant am ddim ar archebion dros £75

Dwi’n gwneud pethau!

Dwi’n lodes o Fachynlleth sy’n caru argraffu ac yn caru’r ardal o’m cwmpas. Fy mwriad ydy creu pethau hyfryd ar gyfer cartrefi hyfryd sy’n adlewyrchu fy nghariad at dirwedd a diwylliant Cymru. Croeso i fy ngwefan.

Printiau Celf

Casgliad o brintiau yn dathlu diwylliant a threftadaeth Cymru.

Dangos nhw i mi!

Cysgod Lamp

Mae’r Cysgodau Lamp yn gydweithrediad gyda fy ffrind da Einir Trimble.

Dangos nhw i mi!

Cardiau

Cardiau ffynci retro i bob oedran.

Dangos nhw i mi!

Celf

Dyma ddarnau gwreiddiol o Gelf sydd wedi cael eu hargraffu yn defnyddio dull Linocut.

Dangos nhw i mi!